Головна
Новини
Новини Володарщини
Інші новини
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО COVID-19
ВИБОРИ 2020
ТУРИЗМ
Виступи. Інтерв’ю. Привітання
Військова служба за контрактом у Збройних Силах України
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Економіка
Інвестиційно-привабливі об'єкти
Соціально-економічний розвиток
Закупівлі
Оголошення
Захист прав споживачів
Громадянське суспільство
Політичні партії
Програма співпраці
Громадські організації
Політично-консультативна рада
Громадське обговорення
ГРОМАДСЬКА РАДА
Склад ради
Положення та регламент
Документи
Новини
Відділ надання адміністративних послуг та державної реєстрації
Загальна інформація
Новини
Перелік послуг
Регуляторна політика
Планування регуляторної діяльності
Оприлюднення проектів регуляторних актів
Відстеження результативності
Здійснення регуляторної діяльності
Державна служба
Е-декларування
Конкурс "Кращий державний службовець"
Оголошення
Запобігання проявам корупції
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ
Інформація
Житлово-комунальне господарство
Сектор містобудування та архітектури
Реєстр містобудівних умов та обмежень
Інформація
Документи
Фінансове управління
Сфера земельних відносин
Сільське господарство
Управління соціального захисту населення
Цивільний захист та безпека життєдіяльності
Відділ культури
Служба у справах дітей та сім'ї
Молодь і спорт
Освіта
Володарське відділення поліції
Прийом громадян
Інформація
Управління Пенсійного фонду
Графіки прийому
Новини
Інформує Казначейство
Податкова служба
Управління юстиції
РАЦС
Юридичні консультації
ДВС
Методичні рекомендації
Державна реєстрація НПА
Володарське бюро правової допомоги
Охорона здоров'я
Моє село - краплиночка на карті
Служба 101. Володарський РС ДСНС
ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ
Уповноважені органи з питань пробації
Інформація
Володарська районна філія Київського обласного центру зайнятості
Регіональний сервісний центр МВС
Взаємодія з правоохоронними органами
Протидія домашньому насильству
Європейська та Євроатлантична інтеграція України
Україна - НАТО
Європейська інтеграція України

АвторизаціяПолітично-консультативна рада
Положення про політично-консультативну раду
Четвер, 09 січня 2014, 00:00

 

ПОЛОЖЕННЯ

про політично-консультативну раду при голові Володарської

районної державної адміністрації

1.Політично-консультативна рада при голові Володарської районної держав­ної адміністрації (далі - Рада) - є консультативно-дорадчим органом, утворе­ним з метою співпраці Володарської районної державної адміністрації з районними організаціямиполітичнихпартій,проведенняполітичнихконсультаційта вироблення узгоджених рішень щодо формування ефективної регіональної політикизпитаньсуспільно-політичноготасоціально-економічногожиття
району.

У своїй діяльності Рада керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, райдержадміністрації, а також цим Положенням.

Положення про Раду затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється відділом з питань внутрішньої політики , зв’язків із ЗМІ та громадськими організаціями райдержадміністрації.

1.Основними завданнями Ради є:

консолідація зусиль органів виконавчої влади, місцевого самовряду­вання і організацій політичних партій з метою практичної реалізації конститу­ційних прав громадян, які проживають у Володарському районі, повного задово­лення їх політичних, економічних, культурних та інших інтересів;

вивчення найбільш актуальних проблем суспільно-політичного та соціально-економічного життя району, систематизація, аналіз і внесення пропозицій з цих питань голові райдержадміністрації;

 

розроблення, обговорення та внесення на розгляд райдержадміністрації пропозицій щодо конкретних соціально-економічних програм розвитку району;

 

попереднє обговорення та підготовка пропозицій щодо окремих проектів законів України, розпоряджень голови райдержадміністрації, що мають соціально-політичне значення та можуть впливати на соціально-політичну та економічну ситуацію в районі;

altудосконалення механізмів взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськістю шляхом взаємоінформування, обговорення важливих проблем соціально-економічного і політичного життя на науково-практичних конференціях, "круглих столах", семінарах, досягнення згоди у спірних питаннях та спільного впливу на недопущення або ліквідацію конфліктних ситуацій.

3.Рада утворюєтьсяу складі голови, заступника голови,її членів та
секретаря Ради.

Раду очолює голова Володарської районної державної адміністрації. Заступ­ником голови Ради за посадою є перший заступник голови райдерж­адміністрації.

 

Секретар ради обирається на засіданні Ради за поданням голови.

 

Членом Ради може бути уповноважений представник будь-якої зареєстрованої відповідно до чинного законодавства районної організації політичної партії.

До складу Ради включаються по одному представнику від керівних органів обласних організацій політичних партій, що:

-входять доскладу фракцій у Верховній Раді України - з правом
вирішального голосу;

-не входять до складу фракцій у Верховній РадіУкраїни - з правом
дорадчого голосу.

Членство у Раді є фіксованим і реалізується за заявницьким принципом шляхом письмового звернення керівного органу районної організації політичної партії.

Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Представляти районну організацію політичної партії в Раді може керівник або, за довіреністю, уповноважений представник організації.

4.Члени Ради мають право:

брати участь у засіданнях Ради та прийнятті нею рішень, готувати, а також вносити на розгляд Ради проекти рішень;

за погодженням з головою Ради отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію і документи, що стосуються питань, які розглядаються Радою;

5.Члени Ради зобов'язані:

інформувати організації, які вони представляють, про роботу Ради;

розповсюджувати серед членів політичної партії, яку вони представ­ляють, достовірну їнформацію про рішення, прийняті Радою;

не розголошувати зміст документів Ради, що перебувають у процесі підготовки, а також ті.що не набули сили прийнятих рішень.

6.Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в
міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці

Засідання Ради проводить її голова , а у разі його відсутності - заступник голови Ради.

На засідання Ради за пропозицією голови можуть запрошуватись представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридич­них осіб та громадяни.

Засідання Ради скликаються її головою згідно з планом проведення засідань або позачергово на вимогу не менш як 1/3 членів Ради.

Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості членів Ради.

Засідання ради оформляються протоколом, який підписує голова Ради та секретар. Прийняті на засіданнях рішення Ради подаються на розгляд голови райдержадміністрації.

7.Робота Ради планується на півріччя. Пропозиції щодо плану роботи
Ради подаються головою та членами Ради.План роботи затверджується
рішенням Ради.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер, приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради.

8.Рада, у разі потреби, може створювати комісії, затверджувати їх склад
та коло питань, які вони готують, на засідання Ради.

9.Організацію поточної діяльності Ради здійснює секретар Ради.

 

 

style=mso-bidi-font-size:9.0pt;color:black;mso-ansi-language:UK