Головна
Новини
Новини Володарщини
Інші новини
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО COVID-19
ВИБОРИ 2020
ТУРИЗМ
Виступи. Інтерв’ю. Привітання
Військова служба за контрактом у Збройних Силах України
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Економіка
Інвестиційно-привабливі об'єкти
Соціально-економічний розвиток
Закупівлі
Оголошення
Захист прав споживачів
Громадянське суспільство
Політичні партії
Програма співпраці
Громадські організації
Політично-консультативна рада
Громадське обговорення
ГРОМАДСЬКА РАДА
Склад ради
Положення та регламент
Документи
Новини
Відділ надання адміністративних послуг та державної реєстрації
Загальна інформація
Новини
Перелік послуг
Регуляторна політика
Планування регуляторної діяльності
Оприлюднення проектів регуляторних актів
Відстеження результативності
Здійснення регуляторної діяльності
Державна служба
Е-декларування
Конкурс "Кращий державний службовець"
Оголошення
Запобігання проявам корупції
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ
Інформація
Житлово-комунальне господарство
Сектор містобудування та архітектури
Реєстр містобудівних умов та обмежень
Інформація
Документи
Фінансове управління
Сфера земельних відносин
Сільське господарство
Управління соціального захисту населення
Цивільний захист та безпека життєдіяльності
Відділ культури
Служба у справах дітей та сім'ї
Молодь і спорт
Освіта
Володарське відділення поліції
Прийом громадян
Інформація
Управління Пенсійного фонду
Графіки прийому
Новини
Інформує Казначейство
Податкова служба
Управління юстиції
РАЦС
Юридичні консультації
ДВС
Методичні рекомендації
Державна реєстрація НПА
Володарське бюро правової допомоги
Охорона здоров'я
Моє село - краплиночка на карті
Служба 101. Володарський РС ДСНС
ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ
Уповноважені органи з питань пробації
Інформація
Володарська районна філія Київського обласного центру зайнятості
Регіональний сервісний центр МВС
Взаємодія з правоохоронними органами
Протидія домашньому насильству
Європейська та Євроатлантична інтеграція України
Україна - НАТО
Європейська інтеграція України

АвторизаціяПоложення та регламент
Регламент громадської ради
Вівторок, 14 листопада 2017, 09:02
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням громадської ради
при Володарській
райдержадміністрації
08.09.2017 року
протокол №2 
 

РЕГЛАМЕНТ

 громадської ради при Володарській районній державній адміністрації

 

Загальні положення

 1. Регламент громадської ради при Володарській районній державній адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при районній державній адміністрації (далі – громадська рада).

2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Володарську районну державну адміністрацію та громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має заступника, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Планування роботи

4.  Робота громадської ради проводиться за річним планом, який затверджується на засіданні ради.

5. Формування плану роботи громадської ради здійснюється головою  ради або за його дорученням заступником спільно із секретарем громадської ради за пропозиціями членів громадської ради.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, участі у проведенні консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

6. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

- чергові та позачергові засідання громадської ради;

- проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації;

- заходи в межах проведення райдержадміністрації консультацій з громадськістю;

- забезпечення інформування райдержадміністрації та громадськості про діяльність громадської ради,  інші заходи в межах повноважень громадської ради;

- круглі столи;

- тощо.

7. Плани роботи громадської ради на наступний рік  ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

8. Члени громадської ради подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік за три тижні до закінчення відповідно до поточного року.

9. Плани роботи громадської ради на рік оприлюднюються на офіційному веб-сайті Володарської райдержадміністрації.

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

10. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання громадської ради проводяться не менше одного разу на квартал в малому залі райдержадміністрації. Початок о 17.30 годині.

Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою голови громадської ради, керівника органу виконавчої влади голо РДА або 1/3 частини загального складу членів громадської ради.

11. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності заступником голови громадської ради.

З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Володарської райдержадміністрації  дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації за 10 (десять) днів до його проведення.

Повідомлення щодо порядку денного засідання розміщуються за 10 днів до його проведення на сайті райдержадміністрації.

Пропозиції членів громадської ради щодо включення питань до порядку денного подаються голові ради за 5 (п'ять) днів до проведення засідань.

Проект порядку денного зборів із внесеними пропозиціями публікується на сайті Володарської РДА за 4 (чотири) дні до проведення засідання.

12. Позачергові засідання громадської ради відповідно до п.22 постанови Кабінету Міністрів України №596 скликаються за ініціативою голови громадської ради, керівника органу виконавчої влади голо РДА або 1/3 частини загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються (подаються) голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у триденний строк, а у екстрених випадках на слідуючий день, після надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Iнформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайт Володарської райдержадміністрації на наступний день після прийняття головою громадської ради рішення про скликання позачергового засідання.

13. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

14. Засідання громадської ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

15. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради.

16. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення.

Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій  та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішення громадської ради готуються та подаються членами громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради.

Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за 5 (п'ять) днів до початку засідання громадської ради. (згідно абз. 6 п. 11 Регламенту)

Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради мають бути доведені до кожного члена громадської ради не пізніше як за 4 (чотири) дні до початку засідання громадської ради. . (згідно абз. 7 п. 11 Регламенту)

17. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням заступник.

18. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради за ініціативою головуючого на засіданні.  

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більш як на 1 годину.

19. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу поки не буде обрано голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться головою лічильної комісії одразу після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради або у період не пізніше як у п'ятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

20. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

21. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол засідання громадської ради, у якому фіксує всі прийняті рішення громадської ради. Відповідний протокол підписується головою громадської ради та секретарем.

Взаємовідносини громадської ради з райдержадміністрацією

22. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Володарської райдержадміністрації.

Громадська рада готує та подає райдержадміністрації щороку пропозиції до орієнтовного щорічного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.

Громадська рада може подати райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення громадської ради.

23. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує райдержадміністрацію про ухваленні громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи

діяльності органу виконавчої влади

24. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності  райдержадміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

25. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

26. Для проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

27. Результати проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

28. На офіційному веб-сайту Володарської райдержадміністрації, в обов’язковому порядку розміщується:

- положення про громадську раду;

- регламент громадської ради;

- інформація про склад громадської ради;

- керівний склад громадської ради;

- плани роботи громадської ради;

- протоколи засідань громадської ради;

- рішення громадської ради;

- щорічний звіт про діяльність громадської ради.

В інших засобах масової інформації, інтернет ресурсах така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

29. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадською радою на своєму засіданні.

30. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Володарської райдержадміністрації, в інших засобах масової інформації, інтернет ресурсах здійснюється заступником голови громадської ради або секретарем громадської ради за узгодженням з головою громадської ради.

31. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або його заступник за рішенням громадської ради.

У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації, мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має користуватись виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.

Члени громадської ради на засіданнях та інших заходів мають виключити політичну складову: у своїх виступах, зверненнях не проводити агітації за будь яку політичну партію, її лідера чи прихильників.

 

 
Положення про громадську раду

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадську раду при Володарській

районній державній адміністрації

1. Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Детальніше...